Udførelsesfasen

Grundlaget for selve udførelsen er tegninger, beskrivelse og de underskrevne aftaler. Byggeriet skal udføres i overensstemmelse med disse. Tilsyn med byggeriet bør foregå regelmæssigt, således at der er styr på kvalitet og omfang.

Nu skal projektet realiseres. Der er skrevet kontrakt, og tidsplanen er lagt. Byggepladsforholdene er på plads, og håndværkerne går i gang med arbejdet.

Læs mere under håndværkeren

Allerførst bør man afholde et såkaldt opstartsmøde med den eller de valgte håndværkere, hvor tilrettelæggelsen af byggepladsforholdene og koordineringen mellem de forskellige faggrupper kommer endeligt på plads. Byggepladsens indretning skal være forsvarlig: Husk, at det er bygherren, der er ansvarlig for arbejdsmiljølovgivningen. 

Læs mere under arbejdsmiljølovgivningen

I udførelsesfasen skal man holde øje med fem ting: kvalitet, omfang, tid, økonomi, samt sikkerhed.

Det er tilsynet, enten bygherren selv eller rådgiveren, der står for at kontrollere arbejdet ved såkaldt fagtilsyn og byggeledelse på byggepladsen. Hvis håndværkeren er i tvivl om noget, bør han til hver en tid spørge tilsynet og hellere en gang for meget! Dette er essentielt, for på den måde minimerer man fejl og sparer både ens egen tid, men også håndværkerens.

014lundegaard-rygning-2

Udførelsens 5 VIGTIGE PUNKTER:

  1. Projektet skal være gennemarbejdet - håndværkerne bør ikke være i tvivl, når de skal udføre det beskrevne arbejde.
  2. Før grundigt tilsyn, så evt. fejl hurtigt opdages.
  3. Undgå projektændringer – det gør kun byggeriet dyrere.
  4. Betal kun regninger for faktisk udført arbejde og aldrig forud.
  5. Sæt aldrig et ekstraarbejde i gang inden skriftlig godkendelse af pris og omfang på det specifikke arbejde.