Leverandørgaranti

Ifølge AB92 skal materialer og andre leverancer til byggearbejder normalt være leveret med 5 års ansvar for mangler.

Bygherrens mangelkrav kan via håndværkeren gøres gældende direkte mod leverandøren, med mindre der er tale om en bygherreleverance, eller håndværkeren har taget forbehold for det valgte produkt i tilbuddet og i kontrakten. Hvis der inden fem år konstateres mangler på et bestemt produkt, skal håndværkeren reklamere direkte til leverandøren og manglen udbedres.

Håndværkeren yder naturligvis ikke garanti på bygherreleverancer. Vælger man at deltage i byggeriet som selvbygger eller medbygger, skal man også være opmærksom på, at man hurtigt kan komme i en gråzone mht. placering af evt. ansvar.

Læs mere om selvbyg og medbyg