Uden rådgivning?

Man kan selv føre tilsynet i mindre sager som små vedligeholdelsesopgaver, renoveringer eller ombygninger, måske endda også, hvis det drejer som en lille og enkel tilbygning som en udestue eller lignende. Ved større opgaver og tilbygninger, der kræver ombygning og større indgreb i det eksisterende hus, bør man få hjælp af en rådgiver.

Hvis huset er fredet, kan der være helt specielle forhold, der gør det sikrest at bruge en professionel rådgiver med forstand på historiske huse. Her kan det, selv ved små tiltag, anbefales at rådføre sig med en arkitekt - måske blot til at besøge byggepladsen et par gange og føre fagtilsyn, dvs. til at kontrollere om arbejdet bliver gjort på den rigtige håndværksmæssige måde.

Det gælder om at have et godt overblik over sagen og de arbejder, der skal udføres. Grundlaget er, uanset om tilsynet er bygherren selv eller en arkitekt, et godt og gennemarbejdet projekt- og udbudsmateriale. Og det gælder frem for alt om at bruge nogle dygtige håndværkere, der er vant til at beskæftige sig med gamle huse.

Hvis man selv står for tilsynet, bør man holde sig til projektmaterialet og ikke foreslå projektændringer. Det kan koste dyrt, for selv den mindste ændring kan medføre en slags dominoeffekt, hvor ikke blot den "lille" ændring, men alle følgearbejderne også koster. Fx kan flytningen af et dørhul medføre ekstraarbejder ikke blot for mureren, men også for tømrer, elektriker, maler osv.

Spørg fx heller ikke håndværkeren: "om man ikke lige kunne gøre sådan i stedet?" Det kan jo tolkes som om, man har besluttet, at "sådan" skal det gøres. Entreprenøren går så i gang med at udføre arbejdet og sender derefter en ekstraregning – for bygherren sagde jo....! Hvis der skal foretages ændringer, skal man altid lave skriftlige aftaler. 

Der ligger en hel del arbejde i at føre tilsyn, holde byggemøder, føre byggeregnskab, lave aftalesedler osv., som man skal være opmærksom på kræver tid og en del ekspertise. Hvis opgaven er begrænset, er det ikke sikkert, der er brug for det hele. Men der er selvfølgelig risiko for flere problemer, når man selv er ansvarlig og skal bevare overblikket.
Læs mere under ekstraarbejder og tilsyn

Vigtigt, hvis bygherren selv fører tilsyn:

  1. Husk at lave skriftlige notater evt. suppleret med fotos, hver gang en fejl eller uforudset problem dukker op. Før grundigt tilsyn, så evt. fejl hurtigt opdages.
  2. Undgå projektændringer undervejs – det kan være svært at overskue følgevirkningerne arkitektonisk og økonomisk.
  3. Lav altid klare skriftlige aftaler med håndværkeren og sæt aldrig et ekstraarbejde i gang inden skriftlig godkendelse af pris og omfang på det specifikke arbejde.
  4. Kontroller, at den håndværksmæssige kvalitet er i overensstemmelse med det eksisterende hus.
  5. Lav et nøjagtigt byggeregnskab, der dukker altid overraskelser op undervejs i form af uforudsete forhold – afsæt altid mindst 10 - 15% til uforudsete ting.