Udførelse

Ethvert byggeri er unikt! Enhver byggesag forløber forskelligt afhængigt af opgavens karakter og byggeriets rollefordeling og personsammensætning.

Grundige forberedelser er altafgørende for en vellykket byggesag. Hvis udbudsmaterialet er så præcist som muligt, minimeres risikoen for problemer undervejs og efter. Kan man dertil fange fejl og mangler under udførelsen, og inden de bliver graverende, er man næsten i mål. Et godt tilsyn og en effektiv byggeledelse er derfor ganske nødvendigt.

Som bygherre er noget af det vigtigste i denne fase at undgå projektændringer – det er altid dyrere at købe til under byggefasen end at udelade noget!

Læs mere om projektændringer undervejs i byggeforløbet.

De allerfleste byggesager forløber, med et grundigt forarbejde, uden de store problemer. Men er man uheldig, findes der klagemuligheder. Man kan komme evt. problemer ved tvister i forkøbet ved at indskrive i kontrakten, at man i det tilfælde følger rådgiver- og entreprisekontrakternes aftalegrundlag (AB92/AB-Forbruger og ABR89). 

Læs mere under klagemuligheder

112dsc02015