Med rådgivning?

Man behøver ikke bruge den samme rådgiver til byggeriet som til projekteringsmaterialet. Det afhænger af den enkelte sags karakter og omfang, hvilken rådgiver og form for rådgivning, man vælger.

Der er mange varianter for tilsyn, fx blot med fagtilsyn og ingen eller få byggemøder, eller fx ugentlige byggemøder og telefonisk besvarelse af spørgsmål fra håndværkerne.

Hvis man bruger en rådgiver, er det en god idé på forhånd at aftale, hvilke afgørelser rådgiveren kan træffe uden først at spørge bygherren om lov. Det kan fx være mindre afgørelser vedrørende detaljer og lignende, mens større afgørelser, der vedrører konstruktive indgreb eller igangsætning af omfattende ekstraarbejder, bør vendes med bygherren.

Byggeledelse

Normalt omfatter rådgiverens opgaver som byggeleder i udførelsesfasen:

 • Oplæg til kontrakt med håndværkeren
 • Opstartsmøde, hvor tidsplan, projektgennemgang og underskrivning af kontrakt med håndværkerne finder sted
 • Fagtilsyn, der er besøg på byggepladsen, hvor det udførte arbejde gennemgås sammen med håndværkeren evt. med notater (kvalitetskontrol)
 • Egentlig byggestyring med byggemøder, hvor byggeriet gennemgås og referat af møderne skrives
 • Kontrol med byggeregnskab og budget, anvisninger af acontobegæringer m.m.
 • Afleveringsforretning, mangellister m.m.

Fordele ved at bruge en rådgiver:

 1. Der holdes byggemøder jævnligt, hvilket minimerer isikoen for forsinkelser, fejl og misforståelser.
 2. Rådgiveren er professionel og vant til at kontrollere håndværkerens arbejde og kvalitet.
 3. Rådgiveren kan hurtigt vurdere om prisen på ekstraarbejdet er korrekt.
 4. Da rådgiveren attesterer alle regninger, betaler man kun for faktisk udført arbejde.
 5. Sker der uforudsete ting, kan den tekniske løsning på problemet hurtigt findes.