Klagemuligheder

Hvis byggesagen er kørt af sporet, og der opstår store uenigheder mellem bygherre og håndværker eller rådgiver, kan det anbefales at kontakte en advokat med det samme. Byggejura er lige så indviklet som øvrig jura. Det afhænger helt af de konkrete forhold, hvilken klageprocedure, man skal vælge.

Hvis man vil reklamere over fejl og mangler, bør man gøre det straks efter, at de kritisable ting er opdaget. Kan problemet ikke løses ved almindelig dialog, må man i første omgang rette skriftlig henvendelse til fx håndværkeren. Hvis intet af dette giver resultat, må skrappere metoder tages i brug. Vent ikke for længe, da det kan få konsekvenser i form af, at man fx helt kan miste retten til at få udbedret mangler af håndværkeren.
Læs videre under hvem skal man klage til?

Toftegard før