Budget

Når man står foran at skulle renovere eller bygge til sit hus, er finansieringen af projektmaterialet og selve byggearbejdet grundlaget for realisering af alle planerne. Det er dyrt at bygge uanset hvad, der skal gøres!

Man bør selvfølgelig undersøge mulighederne for egenfinansiering med sin bank og støttemuligheder hos kommunen eller Slots- og Kulturstyrelsen grundigt, inden en egentlig projektfase sættes i gang. Budgettet er det bærende led, der viser, hvad der kan lade sig gøre og inden for hvilke rammer.

Den ældre bygningsmasse er ofte kendetegnet ved en rigtig god håndværksmæssig kvalitet. For helhedens skyld er det vigtigt at gentage denne kvalitet i en evt. ny tilbygning eller ombygning. Den samme kvalitet koster i dag noget mere end standardprodukter, og det skal man være opmærksom på, når budgettet lægges (regn med en lidt højere m² pris end ved standardbyggeri).

Se eksempel på byggebudget og hent skabelon under eksempler

Budget