Andre muligheder

Der findes for øjeblikket ordninger, der giver ejeren mulighed for skattefradrag ved håndværkerudgifter fx:

Bolig-jobordningen gælder for private boligejere år 2012 med. Ordningen giver hver voksen i en husstand et årligt fradrag på 15.000 kr. til håndværkerudgifter og serviceydelser.

Læs mere om regler for fradrag på www.bolig-job-ordning.dk

Bolig-jobordningen bliver formentlig erstattet af en ordning om energipulje fra 2013. Denne ordning er ikke vedtaget endnu, men har bl.a. til formål at sætte skub i energirenoveringer.

070 ny f11