Bindingspligt

Visse udlejningsejendomme er omfattet af bindingspligt. Det er GI (Grundejernes Investeringsfond), der administrerer reglerne om bindingspligt. GI afgør om ejendommen er omfattet af bindingspligt og også hvilke arealer, der er omfattet af reglen. GI opkræver og udbetaler bindingsbeløb.

Når en ejendom er omfattet af bindingspligt betyder det, at udlejeren har pligt til at hensætte beløb, enten til ejendommens vedligeholdelse eller til forbedring af ejendommen. Bindingsbeløb skal som udgangspunkt indbetales til GI.

Bindingsbeløbene beregnes på grundlag af ejendommens areal med et bestemt beløb pr. m2. Bindingsbeløbene skal anvendes til ejendommens vedligeholdelse og forbedringer.

En ejendom er ikke omfattet af bindingspligt, hvis der er færre end tre beboelseslejligheder i ejendommen.

Læs mere på www.gi.dk

271