Eksempler og dokumenter

De viste eksempler giver et lille indblik i et byggeris faser med de dertil hørende tegninger, ansøgninger, kontrakter m.m. Da ingen projekter er ens, skal eksemplerne kun tjene som inspiration til, hvordan de forskellige opgavetyper ville kunne løses.
eksempler på tegninger

Her kan man se eksempler på tegningsmateriale til tre forskellige projekter, en tilbygning, en tagomlægning og tegninger til fornyelse af en fredet yderdør.

eksempler på ansøgninger

Her er eksempler på ansøgninger til myndighederne og et eksempel på en fondsansøgning.

budget og byggeregnskab

Her kan ses et udfyldt byggeregnskab, og man kan også downloade en skabelon til eget brug.

udbudsmateriale

Her findes eksempler på arbejdsbeskrivelse, tilbudslister og udbudsbrev.

udførelse

Her kan downloades skabeloner til byggemødereferater og aftalesedler.

 

 

250 G5