Udførelse

Her kan man downloade skabeloner til byggemødereferater og aftalesedler, og man kan også se et eksempel på et udfyldt byggemødereferat.

Byggemøderne er med til at holde snor i byggeriet. På byggemøderne sikrer man sig, at arbejdet skrider frem som forventet og på den rigtige måde. På byggemøderne træffer byggeledelsen også beslutning om projektændringer og evt. ekstraarbejder. Alle disse beslutninger skal skrives ind i et byggemødereferat.

Det er vigtigt at lave en skriftlig aftale om ethvert ekstraarbejde – inden dette sættes i gang. På linket nedenfor kan frit downloades en skabelon til en aftaleseddel.

g7