Tegninger - tre eksempler med tegningsmateriale:

Her kan ses eksempler på en tilbygning til et bevaringsværdigt hus, en kompliceret tagomlægning på en fredet bygning – og en mindre, men detaljeret fornyelse af en dør på et fredet hus.

TegningseksempelEksempel 1, tilbygning til bevaringsværdigt hus

Bygherren har ønsket sig en ny havestue, der i stil og udformning passer til et lille, bevaringsværdigt hus på landet.

Tegningsmaterialet består af en registrering af de eksisterende forhold samt et sæt tegninger, der er tilstrækkeligt detaljerede til, at kommunen vil kunne give byggetilladelse. Samtidig er projektet ikke mere kompliceret, end at de samme tegninger vil kunne bruges til at bygge efter, evt. sammen med en kortfattet materialebeskrivelse. Havestuen er tegnet, så den både i størrelse og i sine detaljer harmonerer med det eksisterende hus uden at gøre for meget væsen af sig.

TegningseksempelEksempel 2, tagomlægning på fredet bygning

Taget på en fredet landbrugsbygning fra 1700-tallet skal lægges om. Det er en både dyr og kompliceret byggeproces.

Tegningsmaterialet består dels af registrering af de eksisterende forhold, dels af egentlige projekttegninger, der i detaljer viser, hvordan det nye tag skal udføres.

Tegningerne er i dette tilfælde kun en del af det materiale, som håndværkerne får, inden de afgiver deres tilbud. Der hører også ingeniørtegninger og –beregninger til et projekt, der griber så meget ind i den eksisterende bygning. Til dette projekt er en egentlig arbejdsbeskrivelse helt uundværlig.

TegningseksempelEksempel 3, ny dør i fredet hus

Selv tilsyneladende små bygningsarbejder på et fredet hus kræver tilladelse, og det nødvendige tegningsmateriale skal være meget detaljeret.

Når en gammel dør i et fredet hus ikke kan længere, bliver man nødt til at skifte den ud med en ny. Typisk vil Slots- og Kulturstyrelsen forlange, at den nye dør bliver udformet som en nøjagtig kopi af den gamle dør. Man vil dog ofte få tilladelse til mindre ændringer – i eksemplet her bliver fx dørens overvindue udstyret med en forsatsramme for at mindske varmetabet. En præcis tegning er nødvendig dels for at få Slots- og Kulturstyrelsen tilladelse, dels for at få en korrekt pris fra håndværkeren.

117 G1