Lovgivning

Der er mange forskellige love, reglementer og bestemmelser, der er relevante indenfor byggeområdet. Bygherren er direkte ansvarlig for at mange af disse love overholdes og bør derfor danne sig et overblik over, hvad det kan betyde for det konkrete byggeri.

Det er vigtigt, at man som ejer har et overordnet kendskab til disse love og regler, så man ved, hvad man må gøre eller ikke gøre ved sit hus, og hvad det kan betyde for den konkrete sag.

Læs mere på de næste sider om, hvad de forskellige love overordnet indeholder, og hvad de kan betyde for bygherren.

226

Vigtigt

  • Det er generelt bygherrens ansvar, at al lovgivning vedrørende byggeri overholdes.
  • Undersøg, hvilke lovsæt, der er relevante for den konkrete byggesag, så der ikke bruges tid og penge på et urealistisk projekt.