Arbejdsmiljølovgivningen

Man er som bygherre ansvarlig for at arbejdsmiljølovgivningen overholdes på byggepladsen. Det påhviler bygherren, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen tilrettelægges og koordineres.

Bygherren skal ved ethvert bygge- og anlægsarbejde, hvor to eller flere arbejdsgivere forventes at være til stede på byggepladsen samtidigt, udpege en sikkerhedskoordinator. Det kan fx være en hovedentreprenør eller en rådgiver, men ansvaret er bygherrens. Det er bygherren, der får bøden, hvis loven ikke er overholdt! Det er derfor ikke en god idé fx at foreslå håndværkeren at slække på kravene mht. stilladsets omfang for derved at opnå en prisreduktion.

Bygherren skal (med bistand fra sin koordinator) inden byggepladsen etableres og herefter løbende sørge for, at det er afgrænset hvor, samt hvornår på byggepladsen, der vil være flere virksomheder beskæftiget samtidigt. Bygherren skal træffe aftale med de enkelte arbejdsgivere om, hvem der har ansvaret for at etablere, vedligeholde og fjerne de forskellige sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne.

Man skal lave en plan for hvem, der på ethvert tidspunkt skal tilvejebringe, vedligeholde og fjerne de planlagte fælles sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne og eventuelle fælles velfærdsforanstaltninger (skure). Man skal også have en plan for hvem, der skal sørge for orden og ryddelighed, herunder snerydning, grusning og fjernelse af affald.

Planlægningsfasen

Man er som bygherre også ansvarlig for, at der er taget hensyn til arbejdssikkerheden allerede i projektfasen. Hvis der fx skal løftes en lang og tung bjælke op på første sal, skal det af arbejdsbeskrivelsen fremgå, hvordan dette skal gøres under størst mulig hensyntagen til arbejdssikkerheden – i dette tilfælde ved fx at foreskrive, at der skal bruges elektrisk lift til opgaven. Formålet er at sikre, at udgiften til liften er medregnet i håndværkerens tilbud. Hvis man anvender en rådgiver, skal det fremgå af rådgiverkontrakten, at rådgiveren varetager bygherrens forpligtelser med koordinering af sikkerhed og sundhed under projekteringen.

Man kan altid ringe til Arbejdstilsynets hotline tlf. 70 12 12 88, mandag til torsdag kl. 8-16 og fredag kl. 8-15. Hellere spørge en gang for meget end vente til skaden er sket, og et bødeforlæg skal betales!
Læs mere om bygherrens forpligtelser på www.arbejdstilsynet.dk eller se hele bekendtgørelsen på deres hjemmeside.

Bygherrens pligter:

Arbejdstilsynets "Bekendtgørelse om bygherrens pligter", bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008, omfatter ethvert bygge- og anlægsarbejde, der i denne sammenhæng udføres i forbindelse med opførelse og ændring af bygninger og konstruktioner, herunder montagearbejder m.m..

Størrelsen af en byggeplads defineres således:

  • Ved små byggepladser forstås i bekendtgørelsen byggepladser, der beskæftiger færre end 5 personer samtidigt.
  • Ved mellemstore byggepladser forstås byggepladser, der beskæftiger mellem 5 og 10 personer samtidigt.
  • Ved store byggepladser forstås byggepladser, der beskæftiger flere end 10 personer samtidigt.

Bygherren skal kun anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet, inden bygge- eller anlægsarbejdet sættes i gang, hvis:

  • Arbejdets forventede varighed overstiger 30 arbejdsdage, og der forventes beskæftiget mindst 20 ansatte samtidig, eller den formodede arbejdsmængde overstiger 500 manddage. Man skal bruge en særlig blanket, der kan rekvireres hos Arbejdstilsynet.