Deklarationer og servitutter

Deklarationer eller servitutter er særlige tinglyste regler, der er gældende for den enkelte grund og ejendom. Servitutter kan enten være privatretlige eller offentlige.

Disse regler kan sætte en begrænsning for, hvad man må gøre ved sit hus eller på sin grund og kan have indflydelse på fx bebyggelsesprocent, afstande til skel, vej, voldsteder og andre fredninger samt højder på bygninger og træer m.m.

Disse deklarationer er som regel noteret på ejendommens skøde. Hvis kommunen ikke har disse oplysninger, kan man få yderligere information og kopier af deklarationen på tinglysningskontoret.

Pavillion

Deklarationer/servitutter

Både offentlige myndigheder og private grundejere kan få tinglyst servitutter. På www.tinglysning.dk kan man mod betaling se, om der er tinglyst servitutter på en ejendom og se eventuelle servitutters indhold. Servitutter, der er tinglyst før 1927 findes på Landsarkivet