Bygningsreglementet

Bygningsreglementet udspecificerer byggelovens krav og indeholder de mere detaljerede krav, som alle byggearbejder skal leve op til.

BR10 er det gældende bygningsreglement, der uddyber reglerne for bl.a. beregning af bygningshøjder og arealer, placering af bygninger i forhold til skel, energiforbrug, brandsikkerhed, installationer m.m. Fredede og bevaringsværdige bygninger er dog som udgangspunkt undtaget visse krav som fx energikrav m.m.

Bygningsreglementet (www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk)

Den private bygherre bør altid sætte sig ind i bygningsreglementet, da det har direkte indflydelse på, hvordan et nybyggeri eller en restaurering kan foregå. 

Læs mere om, hvilke overordnede regler, man skal overholde under forundersøgelser

204