Bygningsfredningsloven

Fredningslovens formål er at beskytte landets ældre bygninger, der har arkitektonisk, kulturhistorisk eller miljømæssig værdi med væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling.

Loven forvaltes af staten ved Slots- og Kulturstyrelsen. En fredet bygning skal holdes i forsvarlig stand, herunder tæt på tag og fag dvs., at man som ejer har pligt til løbende at sørge for husets almindelige vedligeholdelse.

Bor man i et fredet hus, skal man søge om tilladelse til alle ændringer, der går ud over almindelig vedligeholdelse. Slots- og Kulturstyrelsen tolker dette begreb meget snævert, så det er altid en god idé at spørge, før man går i gang.

Læs Bygningsfredningsloven på Retsinformations hjemmeside.

263