Planlægning

Byggeri er en kompleks verden fyldt med helt specielle spilleregler. Et godt projekt- og byggeforløb kræver derfor grundig forberedelse og planlægning.

Selve planlægningen af et byggeprojekt undervurderes ofte og er en hyppig årsag til fejl, besvær og fordyrelser. Jo bedre man forbereder sig, inden man går i gang med selve byggeriet, jo nemmere og billigere vil byggeprocessen forløbe. Planlægningsfasen tager typisk mindst lige så lang tid som udførelsen.

Planlægningen kan deles op i idé-, projekt- og udbudsfasen, hvor hver fase udgør et nyt trin, hvor man gradvist detaljerer projektet mere og mere for til sidst at begynde selve byggeriet.

Inden den egentlige planlægning begynder, og alle ideerne skal realiseres, er der behov for nogle ret simple forundersøgelser, som man selv kan foretage. Oplysninger, som det under alle omstændigheder er godt at have, når man er ejer af et fredet eller bevaringsværdigt hus. Bygningshistorien er vigtig at kende, inden man går i gang med at tænke på en evt. ombygning.

Læs mere under forundersøgelser

Byggeriets faser

Formålet med planlægningsfasen er:

I idéfasen:

  1. At formulere og derefter prioritere problemer, behov, krav, ønsker og ikke mindst budget og tidsramme (program).
  2. At se på mulige løsninger og finde den bedst egnede (dispositionsforslag).

I projektfasen:

  1. At opnå en evt. byggetilladelse fra kommunen eller fredningsmyndighederne (myndighedsprojekt).
  2. At fastlægge løsningen i tegninger og tekst (hovedprojekt og beskrivelse).
  3. At indhente troværdige tilbud fra håndværkerne (økonomi og endelig fastlæggelse af budget).