Hvorfor et detaljeret og præcist projekt?

Med et præcist projekt, formuleret i tegninger og beskrivelse, er der stor chance for, at selve byggeprocessen vil forløbe tilfredsstillende for alle parter. Endvidere vil de bydende håndværkere kunne prissætte tilbuddene på byggeriet så præcist som muligt, dvs. at bygherren får udført tingene til den rigtige pris.

Hvis projektet er fuld af løse ender, vil den samvittighedsfulde håndværker helgardere sig og lægge denne usikkerhed oven på prisen. Desværre findes der også eksempler på det modsatte, hvor håndværkeren på baggrund af et uklart projekt giver en lav pris, vel vidende, at der skal meget mere til for at få projektet gennemført. Når den pågældende har vundet entreprisen, er der ikke længere tale om konkurrence. Alle disse nødvendige ekstraarbejder bliver derfor faktureret til meget høje priser.

Det kan derfor altid betale sig at bestemme sig for så mange punkter som muligt på forhånd for at minimere denne prisusikkerhed hos de bydende håndværkere.

Læs mere om, hvad en arbejdsbeskrivelse skal indeholde under hovedprojekt

VIGTIGT:

Jo mere gennemarbejdet og udførligt hovedprojektet er, jo mere nøjagtige vil de indkomne tilbud for byggeriet være.