Realistisk tidsramme og budget

Både i planlægnings- og byggefasen tager tingene tid – ofte meget længere tid end man skulle tro!

Lav derfor altid en realistisk tidsplan for planlægningsfasen, hvor der er sat god tid af til myndighedsbehandling, projektering og ikke mindst bygherrens tænkepauser.

Et realistisk budget er fundamentet for ethvert byggeprojekt. Det er afgørende, at man på et meget tidligt tidspunkt i planlægningen har et klart overblik over, hvor mange penge man er parat til at ofre på byggeriet. Byggeri er stort set altid dyrere, end man tror, så det er vigtigt, at man i sit budget indbygger tilstrækkelige reserver.

Læs mere om budget under finansiering

Støttemuligheder

Der findes forskellige støtte– eller tilskudsmuligheder til byggearbejder på et fredet eller bevaringsværdigt hus, som det er værd at undersøge hos myndighederne, inden man begynder på et byggeri.

Læs mere om de forskellige støttemuligheder under finansiering