Udbudsfasen

I udbudsfasen rettes tegninger og arbejdsbeskrivelse til, og tilbudslister og udbudsbreve udsendes sammen med disse til de håndværkere, man har valgt at indbyde til at give pris på arbejdet. Alt dette er grundlaget for håndværkernes prissætning. Tilbudslisterne sikrer, at alle de indbudte håndværkere byder på fuldstændigt ens betingelser. Det gør det nemmere at sammenligne de indkomne tilbud med hinanden.

Tilbudslister

Tilbudslisterne udformes for hver entreprise og bør følge arbejdsbeskrivelsens punkter. Tilbudslisterne kan indeholde mængde-, del- og m²-priser.

Det kan ofte være en god idé at bede om alternative priser på fx to forskellige typer bræddegulv. Måske viser det sig, at man ikke har råd til det gulv, man egentlig kunne tænke sig, og så har man på forhånd fået en pris på et billigere alternativ. På dette tidspunkt er håndværkeren endnu i konkurrence, så derfor vil begge priser være troværdige.

Det er også en god idé at få oplyst fx en m²-pris på lægning af 1m² klinker. Så kan man vælge til eller fra, hvis man er nødt til at gennemgå en sparerunde eller gerne vil have et større fliseareal lagt, end det der er beskrevet.
Se eksempel på en tilbudsliste

Tidsplan

Udbudsmaterialet skal også indeholde en overordnet tidsplan, der som minimum angiver, hvornår byggeriet skal påbegyndes, og hvor længe det må vare. Det er vigtigt, at denne overordnede tidsplan er så realistisk, at byggeriet rent faktisk kan udføres indenfor den afsatte tid. Husk at tage højde for ferier og helligdage! Den endelige, detaljerede tidsplan bør lægges i samarbejde med den eller de håndværkere, der vinder arbejdet.
Se mere under detailtidsplan

Udbudsbreve

I udbudsbrevet indbyder man de håndværkere, som man har valgt ud. Det er en god idé at skrive, at de bydende håndværkere forudsættes at have besøgt ejendommen og set på forholdene på stedet. Håndværkerne kan så ringe og aftale et besigtigelsesmøde med bygherren eller evt. rådgiveren.

Hvis det efter en sådan besigtigelse er nødvendigt med rettelser i forbindelse med beskrivelsen (et rettelsesblad), skal man udsende dette så hurtigt som muligt, således at hver enkelt håndværker har en chance for at regne efter.
Se eksempel på et udbudsbrev

De forskellige pristyper:

Enhedspris: Fx pris på levering og udlægning af 1 m2 gulvklinker. Enhedsprisen benyttes til at regulere den endelige pris, hvis man fx vælger at udlægge klinker på flere gulve end først antaget.

Delpris: De enkelte poster på tilbudslisten, fx pris på levering (ikke montering og tilslutning, som er en anden delpris) af 1 stk. lampe af et bestemt fabrikat. Hvis el-håndværkerens avance er for høj, kan man i stedet indkøbe lampen selv (bygherreleverance).

Alternativ pris: Fx pris på levering af et bræddegulv med smallere brædder (og dermed billigere) end skrevet i beskrivelsen. Bygherren kan så ved forhandlingen med håndværkeren vælge at spare penge ved at vælge den alternative løsning.

Hvor lang tid tager et byggeri?

Det afhænger naturligvis af projektets omfang og kompleksitet og årstiden byggeriet foregår.

Generelt kan man sige at byggeprocessen for:

  • En tilbygning typisk tager ca. 4-7 måneder.
  • En mindre ombygning tager ca. 3-6 måneder.
  • En tagomlægning tager ca. 3-4 måneder afhængig af tagets størrelse.