Hvornår skal man søge om byggetilladelse?

Man skal altid undersøge, hvornår det er nødvendigt at søge om byggetilladelse eller alternativt blot anmelde en byggesag. Man kan altid ringe til kommunen og spørge, hvis man er i tvivl.

Hvis man opfører byggeri ulovligt, dvs. uden en myndighedsgodkendelse, kan man blive tvunget til at nedrive og ændre de ulovlige tiltag. Ved et salg skal sælger desuden kunne dokumentere, at ombygninger eller andre tiltag på ejendommen er udført på lovlig vis.

Når en bygning er bevaringsværdig, er den særlig beskyttet mod nedrivning. Hvis der søges om tilladelse til nedrivning, skal kommunen annoncere det og orientere interesseorganisationer og andre myndigheder.

Har man et fredet hus og ønsker at foretage ændringer, skal man udover at indsende en ansøgning om det forestående projekt til Slots- og Kulturstyrelsen også sende det til ens kommune.

Ændringer, der sker ved en ombygning eller tilbygning til et fredet eller bevaringsværdigt hus, skal som udgangspunkt opfylde bestemmelserne i bygningsreglementet. Det er dog ofte nødvendigt at søge om dispensation fra bestemmelserne for ikke at ødelægge den eksisterende arkitektur. Her er byggemyndigheden dog som regel villig til at dispensere fra bestemmelserne under hensyntagen til en bevaring af netop denne historiske arkitektur.

267

Man skal altid søge om byggetilladelse, hvis man ønsker:

  • At ændre på de ydre forhold på et bevaringsværdigt hus, der er nævnt i en lokal- eller kommuneplan.
  • At opføre en ny tilbygning.
  • At opføre en garage eller carport over 50 m².
  • At ændre anvendelsen af en bygning fx ved ombygning.
  • At foretage en udvidelse af etagearealet, fx indretning af en uudnyttet tagetage.
  • At foretage en totalombygning.
  • At opsætte nye kviste.
  • At opføre en udestue.
  • At nedrive en bevaringsværdig bygning, eksisterende tilbygning el. lign.