De første tanker og overvejelser

Hvis man tænker på at bygge om eller til sit hus eller blot står overfor en større vedligeholdelsesopgave, er der nogle helt enkle forholdsregler, man bør gøre sig den ulejlighed at følge:

En grundig analyse af hvilke behov, der skal opfyldes, er altid et godt sted at begynde. Lav en udførlig liste over alle de krav og ønsker, der måtte være til det fremtidige byggeri: fx rumbehov, pladsbehov, mere dagslys m.m.

Gamle huse sætter begrænsninger for enhver ombygning, både rent æstetisk, men også økonomisk. Derfor er det en god idé at sortere ønskerne efter prioritet, så man kan indkredse de muligheder, der er for at ændre på de eksisterende forhold. Man bør også overveje, om omkostningerne bliver for høje, og det måske er mere realistisk at finde et nyt hus.

Først herefter kan man begynde at tænke på løsninger. Måske en ny tilbygning, måske en flytning af nogle af funktionerne indenfor husets eksisterende rammer? Lav evt. et par løse skitser og en inspirationsmappe med udklip, brochurer m.m. Alle disse ting tilsammen udgør et "program" for projektet og det fremtidige byggeri.

Læs mere under hvordan kommer man i gang?

152