Hvor finder man oplysninger om sit hus?

Man kan læse om sit fredede eller bevaringsværdige hus på:

FBB (www.kulturarv.dk/fbb), der er Slots- og Kulturstyrelsen register over både fredede og bevaringsværdige ejendomme. Her kan man få oplysninger om huset, dets fredningsstatus eller bevaringsværdi, og i nogle tilfælde en liste over eksisterende dokumenter og undersøgelser vedr. huset.

Nogle kommuner har udgivet såkaldte kommuneatlas, hvor en digital version normalt kan ses på kommunens hjemmeside. Her vil der stå, hvilke huse, der er  bevaringsværdige. Derudover kan det bevaringsværdige hus være beskrevet i en lokalplan, kommuneplan eller i byplanvedtægterne med de krav, kommunen stiller til husets ydre. Man kan på kommunens hjemmeside se, hvilke retningslinjer, der er for bevaringsværdige huse i ens kommune. Det er dog ikke alle områder i Danmark, der endnu er blevet registreret.

Ejendomsoplysninger:

I BBR (Bygnings-og Boligregisteret) kan man finde oplysninger om alle matriklens bygnings- og boligforhold samt tekniske anlæg m.m., herunder en bygningsregistrering af alle enheder, både bolig- og erhvervsenheder.

BBR-oplysninger kan man som udgangspunkt ikke regne med. Oplysningerne er ofte forældede eller direkte forkerte. Faktisk er det et krav, at man skal indberette rettelser til BBR via sin kommune – men selv om man gør det, kan man ikke regne med, at de korrekte oplysninger ender i registeret.
Se www.ois.dk

Læs mere under hvad skal man undersøge?

Villumgard godt billede af gammel dør

Kontakt til myndighederne

Hvis huset er fredet, bør man altid henvende sig til Kulturstyrelsen og drøfte sine ideer med en sagsbehandler så tidligt i processen som muligt.

Hvis huset er bevaringsværdigt, vil det altid være en god idé at spørge kommunen til råds, inden man går i gang med selve skitseforslaget.