Med rådgivning?

Det er næsten altid nødvendigt med professionel hjælp, hvis man skal have udfærdiget et myndighedsprojekt eller udført arbejdstegninger, beskrivelser og ingeniørberegninger. Når det drejer sig om fredede eller bevaringsværdige huse, bør man sikre sig, at rådgiveren er vant til at beskæftige sig med gamle huse.

I rigtig mange tilfælde vil en uvildig, byggekyndig rådgiver kunne tjene sit eget honorar hjem på den lange bane. Dette gælder de æstetiske forhold, men så sandelig også de funktionelle og økonomiske konsekvenser af et byggeri. De mange penge, der bliver brugt på at bygge om eller til vedligeholdelse, skal gerne kunne ses som et smukt, holdbart og værdiforøgende resultat.

Arkitekten kan sikre, at projektet respekterer de arkitektoniske og historiske kvaliteter i det fredede eller bevaringsværdige hus, og han eller hun kan sikre, at myndighedernes krav bliver opfyldt. Arkitekten kan også sikre, at projektet bliver beskrevet så detaljeret, at håndværkerne kan afgive en troværdig pris på byggeriet.

Ved tilbygninger eller større ombygninger er der, ud over arkitekten, ofte behov for en ingeniør, der kan udføre de statiske beregninger og evt. energiberegninger, som er nødvendige. Arkitekten kan i de fleste tilfælde anbefale en ingeniør, hvis man ikke selv kender en. Ved mere komplicerede og langtrukne byggerier er professionel byggestyring afgørende for projektets økonomi.

Man kan også vælge at benytte en bygherrerådgiver, der fungerer som bygherrens højre hånd og "stand-in". Det er bygherrerådgiveren, der ofte vælger de øvrige parter i hele byggesagens forløb og tager sig af al kontakt med disse. Bygherrerådgiveren står som garant for tid, pris og kvalitet. Denne model er god, hvis bygherren ikke selv har tid, eller byggeriet er stort og kompliceret.

Læs mere om rådgivning under aktørerne

 

Hvorfor rådgivning?

  1. Resultatet bliver ofte en mere harmonisk arkitektur med et materialevalg, der er tilpasset det eksisterende hus.
  2. Myndighedsprojektet er gennemarbejdet, og dermed kan sagsbehandlingstiden forkortes.
  3. Projekteringen tilgodeser, at funktionerne er tænkt igennem og resultatet er langtidsholdbart og fremadrettet.
  4. Tilbuddene fra håndværkerne bliver mere præcise, og man undgår de værste fejl og ekstraarbejder.
  5. Selve byggeriet vil forløbe mere glidende, da håndværkerne vil kunne få kvalificerede svar på de mange spørgsmål, der opstår undervejs.