Arkitektur

En bygning er fredet eller bevaringsværdig, fordi den er en vigtig del af vores fælles kulturarv. Husets kulturhistoriske værdi er fastholdt i den fysiske udformning, altså arkitekturen.

Man skylder derfor sit hus at sætte sig nøje ind i husets særlige stilart og detaljering, der tilsammen udgør husets arkitektoniske helhed. Helheden skal man respektere! Der kan også være helt særlige arkitektoniske træk ved huset, som man ikke skal ændre på. Man skal desuden passe på helhedsindtrykket af et kvarter eller et helstøbt gadeforløb og ikke tilføre nye, utilpassede bygningselementer.

Inden man går i gang, vil det derfor være en god idé at undersøge husets historie nærmere. Hvis huset er fredet, og projektet er meget omfattende, kan der udføres en bygningshistorisk undersøgelse. Undersøgelsens formål er ikke at føre bygningen tilbage, men at fastlægge bygningens oprindelige udseende og indretning og vise, hvilke bygningsændringer, der er sket gennem tiden. Et sådant overblik over husets bygningshistorie og tilstand er grundlaget for en respektfuld istandsættelse. Slots- og Kulturstyrelsen vil i nogle tilfælde forlange en sådan bygningshistorisk undersøgelse foretaget.

Hvis huset er fredet, vil man ikke få tilladelse til arbejder, der ødelægger helheden eller ikke tager hensyn til særlige detaljer. Hvis huset er bevaringsværdigt, vil kommunen i de fleste tilfælde forlange, at der bliver brugt traditionelle materialer som fx røde vingetagsten i tegl.

Gamle huse er ikke stationære og skal selvfølgelig kunne opfylde de vigtigste moderne krav, men deres alder og historiske arkitektur sætter visse begrænsninger. Man skal derfor være parat til at gå på kompromis med nogle af sine ønsker, hvis man bor i et gammelt hus og drømmer om at bygge om!

Læs mere om arkitektur og stilhistorie

Bygningshistorisk undersøgelse

En bygningshistorisk undersøgelse kan opdeles i tre faser.

  1. Arkivundersøgelser
  2. Opmåling, registrering, byggetekniske undersøgelser og fx farveundersøgelser
  3. Sammenfatning (evt. rapport)

Læs mere på Kulturstyrelsens hjemmeside om bygningshistoriske undersøgelser