Uden rådgivning?

Har man blot brug for at få udført forbedringer eller mindre ombygninger, kan man med lidt omhyggelighed selv klare opgaven. Der kan være tilfælde, hvor det hverken er nødvendigt med et stort tegningsmateriale eller omfattende arbejdsbeskrivelser.

Og hvorfor ikke blot "spare" rådgiverhonoraret bort og henvende sig direkte til en håndværker? Man kan sagtens henvende sig til en dygtig håndværker – men det kræver, at man fuldstændig præcist ved, hvad der skal gøres og har udformet et troværdigt budget. Husk på, at håndværkeren ikke er rådgiver, og bygherren bør derfor sætte sig grundigt ind i bygningsreglementets krav og en evt. lokalplans bestemmelser.

Risikoen ved selv at stå for projekteringen er, at det fremtidige byggeri ikke lever op til forventningerne. Derudover kan dårlig funktionalitet, holdbarhed og æstetik ved et evt. senere salg påvirke husets værdi i negativ retning. Man kan i yderste konsekvens risikere, at Slots- og Kulturstyrelsen kasserer dårligt udført arbejde på et fredet hus.

Man skal udførligt præcisere, hvad håndværkerens arbejde går ud på. Det kan man gøre ved at tegne nogle løse skitser, men især ved at skrive alle de punkter, der skal udføres, op på en liste. Under hvert punkt følger en kortfattet beskrivelse af arbejdets omfang, metode og materialevalg, herunder dimensioner (bredder og tykkelser eller alternativt særligt fabrikat), således at håndværkeren ved, hvad han skal give pris på. Ellers risikerer man at få et forkert produkt eller kvalitet. Men man risikerer også at budgettet ikke holder, hvis man fx overser en hel del punkter med deraf følgende ekstraarbejder og øgede omkostninger.

Man skal blot tænke sig godt om og være meget omhyggelig og realistisk vurdere sine egne kompetencer. Kan man evt. rent arkitektonisk og byggeteknisk måle sig med en professionel? Har man den tid, der skal til for at sagen lykkes? Måske er det bedre at betale sig fra det? Brug rådgivning efter behov og alt efter, hvor kompliceret projektet er.

Se mere under hvorfor et detaljeret og præcist projekt?

Vær forsigtig med arkitekturen. Kvistene er overdimensionerede i forhold til tagfladen og dominerer hele facadens udtryk.

vigtigt:

når projekteringen foregår uden rådgivning:

  1. Vær forsigtig med arkitekturen – fx kan en utilpasset tilbygning være svær at maskere på et senere salgstidspunkt.
  2. Tal med kommunen og hold et forhåndsmøde, hvis man selv ønsker at stå for myndighedsprojektet.
  3. Sørg for, at projektet er gennemtænkt, og placeringen af de fremtidige funktioner er nøje overvejet.
  4. Husk, at håndværkeren ikke er uvildig og pas på med priserne – de bliver ofte mere unøjagtige, da udbudsmaterialet måske ikke er optimalt – det kan få budgettet til at skride.
  5. Vær opmærksom på, at kvaliteten på materialer og udførelsesmetoder ikke forringes.