Hvordan kommer man i gang?

Selv ved små og beskedne tiltag kan det ofte betale sig at rådføre sig med en arkitekt, for derved at undgå fejltagelser, der kan koste både i penge og tid foruden at forringe arkitekturen.

Når man har programmet på plads, vil det ofte være en god idé at kontakte en arkitekt, der har erfaring med gamle huse, for at komme videre. Ved mindre istandsættelsesarbejderer er der måske blot behov for et enkelt møde for at komme videre på egen hånd, mens man ved et mere omfattende byggeri ofte kan drage fordel af mere indgående rådgivning. Arkitekten kan hurtigt danne sig et overblik over husets begrænsninger og muligheder. I de fleste tilfælde vil nogle løse skitser eller et dispositionsforslag kunne vise, hvilken løsning der er den rigtige.

Et dispositionsforslag er et idéoplæg og består som regel af plan, facader i mål 1:100 samt evt. rumlige skitser og inspirationsark, der fortæller lidt om materialevalg, farver og stemninger. Man kan også bede arkitekten om at bygge en model af fx tilbygningen, hvis det bedre kan anskueliggøre arkitekturen.

Når man kontakter en arkitekt og beder om at få udført et dispositionsforslag, er det arkitektens opgave at få ønsker og drømme (programmet) til at gå op i en højere enhed med husets arkitektoniske kvaliteter og begrænsninger.

Det er afgørende for arkitektens mulighed for at løse opgaven, at man som bygherre ikke på forhånd har låst sig fast på udformningen. Ofte får man "stirret sig blind" på tingene. En arkitekt kan se på huset med friske øjne og måske sætte spørgsmålstegn ved de reelle behov.

Skal fx spisebordet absolut altid stå i hjørnet af stuen? Måske er det slet ikke en tilbygning, der er brug for, men en omrokering af rumfunktionerne for at få huset til at fungere. Måske skal tilbygningen placeres et andet sted end først antaget for at få rummene til at fungere sammen. Måske er løsningen slet ikke en stor tilbygning, men blot et vindfang. Det er disse spørgsmål, en professionel kan - og skal - stille.

Opmåling

Hvis der ikke findes tegninger af de nuværende forhold, er det nødvendigt at foretage en opmåling af sit hus. Myndighederne vil i de allerfleste tilfælde forlange tegninger over de nuværende forhold, og korrekt målsatte plan- og facadetegninger er det nødvendige grundlag for ethvert projekt. Kan man ikke selv lave disse tegninger, må man bede arkitekten om at gøre det.

En løs rumlig skitse til en fremtidig havestue på et bevaringsværdigt hus.

Et eksempel på opmålingstegninger af det samme hus. Øverst er det bygherrens forsøg uden angivelse af vægtykkelser m.m. og nederst en ”rigtig” tegning, hvor de korrekte mål og vægtykkelser er optegnet.