Forundersøgelser

Inden drømmene begynder at tage form, er det helt nødvendigt at undersøge, hvad der i virkeligheden kan lade sig gøre inden for lovens rammer. Som bygherre skal man også sætte sig ind i husets særlige stilart og arkitektur.

Tænk realistisk over, hvilke begrænsninger eller muligheder, huset rummer, og hvad der i virkeligheden er brug for!

For både de fredede og de bevaringsværdige huse gælder en række særregler. Reglerne er til for at beskytte husenes arkitektur og historiske kulturværdi, således at der sker færrest mulige overgreb på husets såkaldte ”sjæl”.

Læs mere om arkitektur