Myndighedsprojekt

Skal man bygge til sit eksisterende hus, er det altid nødvendigt med et myndighedsprojekt, hvor tegninger og en skriftlig ansøgning er helt obligatoriske.

Når dispositionsforslaget er tilrettet og besluttet, er tiden inde til at gå videre med et myndighedsprojekt. Myndighedsprojektet skal være så præcist som muligt: Byggemyndigheden kender jo i princippet ikke huset og skal på baggrund af det indsendte materiale kunne tage stilling til projektet.

Tegningerne skal tegnes i større mål og være målsat, og man skal skrive, hvilke materialer, der tænkes anvendt. Myndighederne vil ofte kræve, at de eksisterende forhold er opmålt, således at man kan se forholdene før og efter en evt. ombygning eller tilbygning. 

Ved mindre huse eller små tilbygninger kan myndighedsprojektet ofte bruges til både myndighedsbehandling og til rent faktisk at bygge efter. Dette kræver dog, at der ikke er specielle bygningsdetaljer eller byggeteknisk vanskelige løsninger, der skal tages hensyn til. Husk, at man ikke må i gang med at bygge før byggetilladelsen foreligger. 

Læs mere om, hvad et myndighedsprojekt skal indeholde under myndigheder.

C13 D

Facadeændringer med nye vinduer og terrassedør og en ny værkstedstilbygning til et Bedre Byggeskik-hus.

5 VIGTIGE PUNKTER:

  1. Tag kontakt til myndighederne tidligt i forløbet og hold evt. et forhåndsmøde med en sagsbehandler.
  2. Sørg for, at myndighedsprojektet er fyldestgørende, så man ikke mister tid under sagsbehandlingen.
  3. Vær realistisk i forhold til sagsbehandlingstiden, især hvis der er ansøgt om dispensation med efterfølgende nabohøring.
  4. Sæt ikke hovedprojektet i gang, før man har fået selve byggetilladelsen fra kommunen og/eller fredningsmyndighederne.
  5. Husk at få lavet et mere præcist budget sammen med myndighedsprojektet, så økonomien rent faktisk holder sig indenfor rammerne.