Myndigheder

Når det drejer sig om et fredet eller bevaringsværdigt hus, er det vigtigt at involvere myndighederne i projektet fra begyndelsen. Hvis man er i tvivl om noget, kan man altid kontakte kommunen eller Slots- og Kulturstyrelsen. Begge parter er kun interesserede i en så smidig sagsbehandling som muligt.

Sagsbehandlingstiderne varierer meget fra kommune til kommune, og fra sag til sag. I de værste tilfælde kan en byggetilladelse lade vente på sig i op til et år, mens det i andre kommuner kan ordnes på fire uger. Slots- og Kulturstyrelsen sagsbehandlingstider kan også variere meget. Man må som bygherre derfor følge sagen nøje.

Undersøg hvor lang sagsbehandlingstiden er i kommunen eller i Slots- og Kulturstyrelsen. Når man først har sendt sin ansøgning, er det altid en god idé at ringe efter et par uger og forhøre sig, om der evt. mangler noget materiale for at myndigheden kan færdigbehandle sagen – så er man på forkant, hvis der skal indsendes supplerende materiale. Typisk vil myndigheden dog sende et brev eller en mail med oplysninger om, hvorvidt det fremsendte er komplet, eller om der mangler nogle oplysninger, for at myndigheden kan færdigbehandle sagen.

Forhåndsmøder

Man bør altid henvende sig til kommunen eller Slots- og Kulturstyrelsen for at drøfte de overordnede idéer med dem. Det er en rigtig god idé at tage kontakt med myndighederne helt fra begyndelsen, især hvis der skal ansøges om dispensation hos kommunen eller tilladelse hos Slots- og Kulturstyrelsen. Derved undgår man fejltagelser og tidsspilde. Det vil være ærgerligt at have spildt sine penge på et projekt, der alligevel ikke kan realiseres. Man kan altid bede sin evt. rådgiver om at foretage de relevante forundersøgelser.

Læs mere om, hvad man skal undersøge, inden man begynder idéfasen under forundersøgelser.

Vigtigt:

  1. Hold evt. et forhåndsmøde med kommunen og hør, hvordan de forholder sig til fx dispensationer, støttemuligheder m.m.
  2. Tal med Kulturstyrelsen, hvis huset er fredet og hør om mulighederne for en evt. ombygning og støtte.
  3. Sørg for, at ansøgningsmaterialet er så gennemarbejdet, at sagsbehandlingen ikke trækker i langdrag.
  4. Hvis behandlingstiden overskrides med en uge uden svar, bør man altid ringe og høfligt spørge til
    sagens behandling, og om hvornår man kan forvente sagen færdigbehandlet. Følg altid op på en telefonsamtale med en mail, der kort beskriver, hvad I lige har aftalt.