Bygherren

At bygge er en stor opgave, og rollen som bygherre er altid forbundet med visse risici. Man skal som regel bruge mange penge og helst på en fornuftig måde.

Som ejer af et fredet eller bevaringsværdigt hus må man indstille sig på, at der følger nogle helt særlige forpligtelser og krav med. Man forvalter nemlig husets arkitektur og historie for eftertiden. Derfor er myndighederne en vigtig medspiller, når man vil ændre på disse huse.

Bygherren har nogle juridiske forpligtelser under et byggeri, og det er til enhver tid alene bygherrens ansvar, at disse overholdes. Ansvaret omfatter både byggeloven, bygningsreglementet, arbejdsmiljølovgivningen m.m.

Læs mere under lovgivning

Dalbygard

Bygherrens forpligtelser:

Bygherren er til enhver tid forpligtet til at overholde lokalplanens og bygningsreglementets bestemmelser, hvad enten projektet kræver byggetilladelse eller ej.

En byggetilladelse er ikke ensbetydende med, at byggeriet er lovligt. Det er altid bygherrens ansvar, at loven overholdes.

Bygherren er forpligtet til at overholde arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser om sikkerhed og sundhed på byggepladsen, fx sikre at adgangsforhold og stilladser er i orden. Bygherren kan udpege en sikkerhedskoordinator til at hjælpe sig, men bygherren har altid det fulde ansvar.

Bygherren er også forpligtet til at overholde betalingsplanen, dvs. betale regningerne til tiden.