Rådgiverhonorar

Bed om et fast tilbud på rådgiverens honorar, opdelt i de forskellige faser, der hører sammen med projekteringen, fx myndighedsprojekt, detaljering, beskrivelse, indhentning af tilbud m.m.

Når man forhandler med en rådgiver skal man være lige så påpasselig, som når man forhandler med håndværkerne og altid vurdere, om prisen er korrekt. Man bestemmer selv, hvor meget rådgivning, man har behov for gennem forløbets forskellige faser. Rådgiveren skal være behjælpelig med at afgrænse sin egen opgave.

Det er vigtigt at vide, hvad de forskellige faser af rådgiverens arbejde går ud på, og hvad man kan forvente at få for pengene. Man skal altid betinge sig, at man kan stoppe samarbejdet efter hver fase.

En anden mulighed er at betale pr. time, men det kan bedst anbefales, hvis opgaven ikke er særlig stor eller omfattende – spørg altid til timesatsen og aftal derefter et rammebeløb, som rådgiveren ikke må overskride.

Nogle rådgivere beregner deres honorar som en procentsats af den faktiske byggesum. For den private bygherre kan denne løsning som regel ikke anbefales, da den alt andet lige giver rådgiveren et incitament til at øge byggesummen.

Eksterne rådgivere

Man skal være opmærksom på, at der kan blive brug for ad hoc rådgivning fra specialister, fx landinspektører, konservatorer, geoteknikere o.l. Udgiften til sådanne eksterne rådgivere vil man normalt skulle betale ekstra for, da totalrådgiveren ikke på forhånd vil kunne vurdere, hvor stort behov der vil være for sådanne specialister. Husk altid at få tilbud på disse ydelser.

Rådgiverhonoraret:

  • Man skal regne med en samlet udgift til rådgivning på mellem 10 og 15 % af de samlede håndværkerudgifter, hvis man har rådgiveren med hele vejen.
  • Rådgiverhonoraret vil altid være forholdsvis større, jo mindre byggeriet er.

Som bygherre bør man sikre sig, at en tilstrækkelig stor del af rådgiverens honorar er sikret til udførelsesfasen. Rådgiverens honorar bør fordeles de enkelte faser imellem omtrent således:

  • Dispositionsforslag 15%
  • Myndighedsprojekt 10%
  • Hovedprojekt 25%
  • Udbud 5%
  • Udførelsesfasen 40%
  • 1-årsgennemgang 4%
  • 5-årsgennemgang 1%

Denne procentopdeling lægger en større del af honoraret i udførelsesfasen end, hvad rådgivernes brancheforeninger anbefaler deres medlemmer. Dette skyldes, at det især ved historiske huse er her, den største del af arbejdsbyrden ligger.