Indhentning af tilbud

Husk altid at få et fast tilbud fra en eller gerne flere håndværkere, ligegyldigt om det er et stort eller lille arbejde! Et overslag er fint, hvis man skal have en fornemmelse for budgettet, men er ikke tilstrækkeligt, når opgaven skal udføres i virkeligheden. 

Læs mere om håndværkertilbud under udbudsfasen

Betal aldrig forud for et stykke arbejde! Ved evt. uforudsete forhold eller ekstraarbejder, skal man altid huske at få et fast, skriftligt tilbud på netop denne begrænsede opgave. Ingen ekstraopgaver bør igangsættes uden skriftlig tilladelse fra bygherren, og heller ikke før prisen for arbejdet er kendt. Ellers opstår der misforståelser, for høje regninger og generel utilfredshed med håndværkerens indsats.

Læs mere om ekstraarbejder og om udførelsesfasen

Den rigtige pris?

Bygherren kan i princippet forbeholde sig ret til frit at vælge mellem de indkommende tilbud. Men ved underhåndsbud siger en uskreven regel, at man vælger den billigste, idet man må gå ud fra, at man kun indhenter tilbud fra de håndværkere, som man har fuldstændig tillid til kan udføre arbejdet på tilfredsstillende måde.

Typisk vil de fleste seriøse tilbud ligge ret tæt på hinanden, indenfor 10-15 %. I tilfælde af, at et af buddene ligger meget langt under de øvrige, er der stor sandsynlighed for, at den pågældende håndværker ikke har forstået opgaven. Man bør i den situation overveje sagen meget grundigt, før man accepterer tilbuddet. Der vil være overhængende risiko for store ekstraregninger efterfølgende.

Hvis tilbuddene holder sig inden for budgettet er alt jo godt! Men ofte er prisen højere end forventet. Man kan her vælge at indgå en forhandling med den vindende håndværker med reduktion af den samlede pris for øje. I denne fase må man gå på kompromis og fx vælge alternative (billigere) materialer eller udførelsesmetoder, eller man må reducere projektet. Har man haft en rådgiver til at projektere arbejdet, og har man aftalt et budget, som rådgiveren skal overholde, skal rådgiveren omprojektere gratis, hvis budgettet er overskredet.

Læs mere under kontrakt med rådgivere

Entreprenørens forbehold

Entreprenørens tilbud er som regel givet med nogle forbehold for arbejdets udførelse. Det er fuldt ud lovligt med disse forbehold, men bygherren kan til enhver tid afvise tilbuddet eller forbeholdet, hvis forbeholdene afviger meget fra udbudsbetingelserne.

Flere brancheorganisationer som fx Dansk Byggeri har en række standardforbehold, som deres medlemmer kan vedlægge tilbuddene. Disse forbehold fraviger ikke AB92 og giver normalt ikke problemer for bygherren.

De såkaldte individuelle forbehold er straks sværere at forholde sig til. Når man får tilbuddene tilbage fra håndværkerne, kan én fx have vedlagt et sådant forbehold, mens en anden ikke har. Man skal derfor gennemgå tilbuddene inklusive disse forbehold for at kunne vurdere den rigtige pris. Måske har forbeholdet økonomiske konsekvenser og er medvirkende til, at det pågældende tilbud alligevel ikke er det billigste, fx hvis forbeholdet vurderes at kunne give en større ekstraregning.

Hvis der afholdes licitation efter licitationsloven, kan man kun forhandle med den lavestbydende om frafald af forbehold med økonomisk konsekvens.

Vigtigt at vide:

  1. Betal aldrig forud for et stykke arbejde.
  2. altid et fast tilbud for en ydelse, også for evt. ekstraarbejder.
  3. Afsæt altid en sum til uforudsete ting i byggebudgettet.
  4. altid oplyst en timepris pr. svendetime – det er godt at vide ved evt. ekstraarbejder, og når man skal vurdere tilbuddet.
  5. Sæt aldrig et ekstraarbejde i gang inden skriftlig godkendelse af pris og omfang på det specifikke arbejde.

VIGTIGT VED ALTERNATIVE løsninger

På fredede huse, eller hvis der er tale om udvendige arbejder på et bevaringsværdigt hus, skal man være opmærksom på, at alternative udførelsesmetoder i givet fald skal godkendes af Kulturstyrelsen og/eller kommunen.