Rådgiveren

Rådgiveren er bygherrens uvildige rådgiver, der bl.a. er hyret til at passe på bygherrens penge. Rådgiveren har en rolle som bygherrens repræsentant overfor håndværkere og myndigheder. Rådgiveren skal have erfaring med fredet eller bevaringsværdigt byggeri. En særlig indsigt i historisk arkitektur er påkrævet, således at arkitekturen tilpasses det eksisterende hus, og helheden bevares sammen med husets bevaringsværdier.

Det er vigtigt at understrege, at rådgivere har forskellige kompetencer. Ved mere komplicerede og langtrukne byggerier er professionel byggestyring lige så afgørende for projektets økonomi som byggetekniske eller arkitekturhistoriske fornuftige løsninger.

Ved alle byggerier, hvor man anvender en arkitekt, ingeniør eller anden form for rådgiver i selve udførelsesfasen, bør man altid sikre sig, at rådgiveren har dokumenteret erfaring i bygge- og økonomistyring. Man kan evt. bede arkitekten om at anvende en underrådgiver, som har specialiseret sig i netop byggestyring. Dette vil ofte være en fordel for begge parter, da den enkelte rådgiver på den måde får lov til at gøre det, han er bedst til og derfor synes er mest interessant.

Ved tilbygninger eller større ombygninger vil der som regel være brug for hjælp fra en ingeniør til statiske beregninger eller fx varmetabsberegninger.

Ved meget store og komplekse byggerier kan man vælge at alliere sig med en bygherrerådgiver. Bygherrerådgiveren er bygherrens højre hånd og styrer hele sagen fra start til slut. Bygherrerådgiveren finder den bedst egnede aktør til den enkelte opgave og fase og entrerer på bygherrens vegne med alle byggeriets parter, både rådgivere og håndværkere. Han står også for kontakten til myndighederne. Bygherrerådgiveren står således som garant for byggeriets kvalitet og udformning.

 

Restaureringskyndige rådgivere

På Bygningskultur Danmarks hjemmeside kan man se en fortegnelse over kvalificerede rådgivende firmaer, der har erfaring med at restaurere og istandsætte gamle huse.

Her er det nemt at finde virksomheder, der har specialiseret sig i nænsom istandsættelse af historiske bygninger. For at komme med på listen skal den enkelte virksomhed leve op til en række kvalitetskrav.