Hvilken udbudsform skal man vælge?

Ved almindelige mindre byggeopgaver er "underhåndsbud" den mest brugte form for udbud.

I dag er tilbudsindhentning for privat byggeri ureguleret. Det er kun ved offentligt og offentligt støttet byggeri, at tilbudsgivningen inden for bygge- og anlægsvirksomhed er omfattet af den nye tilbudsindhentningslov om offentlig eller indbudt licitation ved byggeri over 1 mio. kr.

Licitation

Ved en licitation opfordrer bygherren mere end én tilbudsgiver til inden for en bestemt tidsfrist at afgive licitationsbud på et konkret arbejde. Tilbuddene skal afgives på samme udbudsgrundlag, være skriftlige og bindende for tilbudsgiveren. Det skal fremgå, at der er andre bydende, og at der er tale om en licitation. Buddene åbnes samtidig med ret til overværelse af budgiverne.

Ordren skal, alt efter licitationsbetingelserne, tildeles enten det laveste bud eller det økonomisk mest fordelagtige tilbud efter nogle på forhånd fastlagte kriterier. Hvis udbudskriteriet er "det laveste bud", må der kun forhandles med laveste budgiver.

Underhåndsbud

Såkaldte underhåndsbud er defineret som indhentning af tilbud på anden måde end ved licitation. I praksis er underhåndsbud den bedste tilbudsform ved private byggesager, med mindre der er tale om byggeri til meget store beløb. Der er ikke nogen begrænsning på, hvor mange underhåndsbud, man vil indhente. Ved mindre byggesager vil 2-3 eller max. 4 underhåndsbud dog som regel være tilstrækkeligt til at kunne sammenligne buddene.