Forsikringsforhold

Både under og efter et byggeri er der nogle forsikringsforhold, man som bygherre bør sørge for at have i orden.

Under byggeriet bør man altid tegne en såkaldt "all-risk" forsikring, en entrepriseforsikring, der dækker skader på byggeriet, tyveri fra byggepladsen samt erstatningsansvar. En all-risk forsikring omfatter typisk også en speciel brand- og stormskadeforsikring, så huset er fuldt forsikret også under ombygning. Forsikringen skal løbe fra byggestart til afleveringsforretningen er afsluttet.

Ved meget store og komplekse byggerier kan man som bygherre evt. tegne særlige projektansvars- og entrepriseforsikringer på vegne af rådgivere og håndværkere. Formålet med dette er at sikre, at der rent faktisk er forsikringsdækning i tilfælde af fejl ved ens byggeri, da rådgiverens eller håndværkernes forsikringer teoretisk kan være "brugt op" på andre byggerier. Det skal dog understreges, at dette normalt kun vil være relevant for byggerier til tocifrede millionbeløb.

Tag kontakt til forsikringsselskabet og vis dem projektet for at få et tilbud på forsikringer under byggeriet. De almindelige forsikringer skal naturligvis opdateres, når byggeriet er afsluttet.

Skovridergaard og ny alle

HUSK

Bygherren skal altid sørge for at få kopi af håndværkeres og evt. rådgiveres professionelle ansvarsforsikringer samt en kvittering for, at de er betalt.