Risici og forholdsregler

Der er aldrig nogen garanti, når man skal gennemføre et byggeri, og mange ting kan gå galt. Er man opmærksom på nogle af disse risici, kan bygherren tage nogle enkle forholdsregler.

Lav altid faste, klare og skriftlige aftaler med håndværkeren og rådgiveren og undgå så vidt muligt regningsarbejder, dvs. arbejder efter medgået tid. Hold fast i projektet, det er dyrt at ombestemme sig undervejs! Når byggeriet er i gang, vil bygherrens projektændringer altid medføre ekstraomkostninger, både i form af en evt. rådgivers omprojektering og i form af ekstraregninger fra håndværkerne.

Man skal huske, at vinterbyggeri er dyrere end sommerbyggeri. Vinterforanstaltninger som fx varmekanoner, ekstra afdækning og arbejdslys koster altid ekstra. Afhængig af byggeriets størrelse kan disse foranstaltninger let udgøre 2-4 % af byggeomkostningerne.

Bygherren skal, med mindre andet er aftalt, betale udgifterne til byggepladsforbruget i udførelsesfasen. Det drejer sig om vand, varme, el m.m., der bør være inkluderet i budgettet.

Man skal tænke sig godt om, inden man beder familie eller venner om at bygge for sig. Det gælder både rådgivere og håndværkere. Da der typisk er rigtig mange penge på spil, vil der altid være risiko for, at der kan opstå uenigheder.

Dalbygaard jan 2009b

Husk

Husk, at håndværkerens priser næsten altid er uden moms, og momsen på de 25 % altid skal lægges til prisen. Anvendes AB-Forbruger som aftalegrundlag er priserne dog inkl. moms.