Aktørerne

Et byggeri har fire forskellige aktører: bygherren, rådgiveren, håndværkeren og myndighederne, der hver har en vigtig rolle at spille i byggeriets enkelte faser.

Bygherren og byggeriets øvrige deltagere har forskellige roller og ikke mindst interesser, der kan medføre misforståelser. Alle har hver deres særinteresser at pleje: Bygherren skal få byggeriet så billigt som muligt, rådgiveren og håndværkeren skal have så mange penge for deres leverancer som muligt, og myndighederne skal sikre, at lovgivningen overholdes. Fokus er derfor forskelligt for alle parter. Det er vigtigt at afstemme forventningerne til projektet.

En stor del af både planlægningen og udførelsen af et byggeri handler om klar og ligefrem kommunikation. Lav klare og helst skriftlige aftaler – tankelæsning er altid farligt og giver med garanti bare problemer! Hvis der er ting, der virker uforståelige, må man spørge og gerne mange gange.

Læs videre om bygherren

Aktører