Ekstraarbejder

Intet projektmateriale kan være helt nøjagtigt. Der vil derfor altid være noget, der er glemt eller ikke taget højde for. Håndværkerne skal have ekstra betaling for at udføre disse arbejder. Her må man være påpasselig og aldrig sætte et ekstraarbejde i gang uden skriftligt at have accepteret en pris på det pågældende arbejde.

Lad som bygherre være med at sige til håndværkeren "kan du ikke også lige...". Det kan han selvfølgelig sagtens, men bygherren har derved udskrevet en blanko-check til håndværkeren. Det er meget svært bagefter at bevise, at dette ekstraarbejde ikke skulle have været lavet eller har været for dyrt. Få altid at vide, hvad det koster, inden det bliver sat i gang.

Hvis man bruger en tilsynsførende rådgiver, må bygherren ikke sætte ekstraarbejder i gang uden først at have konsulteret rådgiveren. Ellers kan pengene til uforudsete udgifter hurtigt få ben at gå på, og byggeregnskabet bliver umuligt at holde styr på. 

Aftalesedler

Ekstraarbejder aftales på såkaldte aftalesedler, hvor det tydeligt skal fremgå, hvad og hvor meget ekstraarbejdet omfatter. På aftalesedlen skriver håndværkeren den faste pris på de aftalte ekstraarbejder. Når byggeledelsen og/eller bygherren har accepteret prisen, skal aftalesedlen altid underskrives af både bygherren og håndværkeren. Arbejdet må først gå i gang, når dette er helt på plads.
Se eksempel på en aftaleseddel

Den håndværker, som man har indgået kontrakt med, skal have mulighed for at give pris på ekstraarbejdet, men bygherren kan vælge at lade en anden håndværker udføre arbejdet, hvis prisen forekommer uforholdsmæssigt høj og ikke kan forhandles ned. Her skal man dog tænke sig godt om, da fremtidige forhandlinger alt andet lige vil blive mere vanskelige.

118 ny

Vigtigt, hvis rådgiveren fører tilsynet

Er det rådgiveren, der som bygherrens repræsentant har kontakten med håndværkerne og byggepladsen, må bygherren enten

  • give rådgiveren tilladelse til at kunne træffe mindre afgørelser på byggepladsen uden først at skulle konsultere bygherren, i form af et på forhånd aftalt rådighedsbeløb, som rådgiveren skal "holde hus med"
  • eller være indstillet på meget hurtigt at kunne tage stilling til evt. ekstraarbejder, som rådgiveren anbefaler en at acceptere.