Overraskelser undervejs

Når man bygger på et gammelt hus, vil der næsten altid opstå problemer, som ingen har kunnet forudse på forhånd.

Når man får taget "hul" til husets konstruktioner, viser det sig så godt som altid, at der er en række uforudsete arbejder, der skal udføres. Det kan fx være rådne spærender, borebilleangreb, utilstrækkelig isolering i en tagetage eller under et gulv, løbesod i en skorstenskerne, fejlbehæftede el-installationer m.m. Disse arbejder er ikke "glemte" ting, da ingen har kunnet forudse omfanget på forhånd.

Råd og svamp

I nogle tilfælde finder man råd og svamp i de eksisterende konstruktioner som fx bjælkelag eller tagværk.

Begynd altid med at kontakte det forsikringsselskab, der har tegnet husforsikringen og aftal med dem, hvordan sagen skal gribes an. Hvis skaden dækkes af forsikringen, må man aftale, hvordan skaden udbedres – af ens egne eller forsikringsselskabets håndværkere.

Kontakt derefter en professionel ekspert, der kan vurdere skadens omfang og karakter. Hvis det er ægte hussvamp, kan svampen have spredt sig til andre dele af huset. Det er ofte nødvendigt at analysere diverse prøver for at få fastslået, om der er tale om råd eller svamp. I nogle tilfælde dækkes udgiften til at få taget prøver af forsikringsselskabet.

Konstateres der råd og svamp undervejs i byggeriet, vil den efterfølgende behandling og udbedring af skaderne forsinke byggeriet og dermed forskubbe tidsplanen, der så må revideres. Hvor lang tid afhænger af omfanget og arten. Ved meget alvorlige tilfælde kan man være nødt til at revurdere hele situationen og måske indstille byggeriet.

Se en fortegnelse over firmaer, der beskæftiger sig med disse problemer på https://historiskehuse.dk/find-professionel-haandvaerker-eller-arkitekt/

Installationer

Mange af de skader, der opstår på installationer, skyldes at materialerne er udtjente efter en vis alder.

Det kan fx være skjulte el-ledninger, der er beklædt med stof eller er placeret i jernrør, eller det kan være ældre betonbrønde, der typisk har en levetid på ca. 50 år. Gamle kloakledninger kan være lavet af ler, der let revner og giver utætte samlinger. I dag er ledninger og brønde lavet af plastic, der formodes at holde længere. Det kan også være, at vand- og varmerør er uisolerede og deraf følger kondens og rust med risiko for frostsprængninger.

Alle ældre huse har en risiko for forældede og udtjente installationer, der i det tilfælde skal skiftes og erstattes med nye. Det kan være svært på forhånd at afgøre om installationerne skal skiftes. Der er derfor risiko for, at tidsplanen forrykkes og ekstraarbejder forekommer.

Man bør derfor også mht. installationer undersøge forsikringsvilkårene for stikledninger samt skjulte rør og kabler m.m. Typisk er der tale om tillægsforsikringer til husforsikringen.

Husk:

Det er altid helt nødvendigt at afsætte et disponibelt beløb til uforudsigelige ting i størrelsesordenen 10-15 % af håndværkerudgifterne, når det drejer sig om renovering eller restaurering.

Sikring af installationernes lovlighed

Det er boligejeren, der ansvarlig for fx el-installationernes tilstand. Det er derfor altid en god ide at lade et autoriseret el- eller vvs-firma udføre arbejdet, hvad enten det drejer sig om reparationer eller nye installationer.

Det er Sikkerhedsstyrelsen, der fastsætter, hvilke el-opgaver man som privatperson selv må løse.

Læs mere på www.sik.dk