Projektændringer

Selvom man tror, at man har fået alt beskrevet og tegnet, vil der i ethvert byggeri og særligt i gamle huse altid opstå uforudsete situationer. Noget kan være glemt i beskrivelsen, eller det kan vise sig, at de eksisterende forhold er anderledes end forudsat, da man lavede tegningerne.

Fx kan det være, at bygherren eller rådgiveren har glemt at skrive i arbejdsbeskrivelsen, at hængslerne skal være hjørnebåndshængsler. Det kan også være, at håndværkerne støder på en rådden spærende, der skal skiftes. Eller der kan være tale om en detalje, der skal udføres anderledes end angivet i udbudsmaterialet. I de tilfælde skal der udarbejdes et projektnotat, der beskriver problemet og dets løsning og evt. en skitse af ændringen, som håndværkeren så skal følge.

Hvis huset er fredet, eller hvis projektændringen får betydning for det ydre på et bevaringsværdigt hus, skal man huske at sikre sig, at myndighederne kan godkende ændringen!

Når man bliver enige om en projektændring, skal man samtidig sikre sig, hvilken indflydelse ændringen får på økonomien.
Læs mere under ekstraarbejder

Det er vigtigt, at udføre og bruge notaterne som dokumentation gennem hele forløbet. Derved undgår man vage mundtlige aftaler, der vil kunne skabe misforståelser senere hen. På en byggeplads skal tingene afklares skriftligt og hurtigst muligt, så ingen af parterne er i tvivl om det aftalte.

C18