Byggeriets aflevering

Når byggeriet er færdigt, skal håndværkeren aflevere sit arbejde ved en såkaldt afleveringsforretning. Man bør ikke tage det nye byggeri i brug førend afleveringsforretningen har fundet sted. AB92 har nogle standardprocedurer for aflevering, som man bør følge, således at alle ansvars- og risikoforhold samt evt. garantistillelse også følger denne procedure.

En mangel er både ting, der rent faktisk ikke er leveret og ting, der måske er lavet, men ikke på den korrekte eller beskrevne måde. Fx ses ofte forkert fald på et badeværelsesgulv, væk fra gulvafløbet i stedet for hen til dette. Altså en klar og meget væsentlig mangel, der skal udbedres inden byggeriet kan afleveres.

Der er over årene opstået den praksis, at en mangel regnes for væsentlig, hvis den hindrer, at byggeriet kan tages i brug. Dette begreb er åbent for fortolkning, derfor er det vigtigt på forhånd at sigte efter en mangelfri aflevering – altså at manglerne udbedres, så snart de er konstateret. Som bygherre bør man som udgangspunkt ikke acceptere mangler overhovedet ved afleveringen.

Når et byggeri er ved at nærme sig sin afslutning, vil alle gerne videre. Håndværkeren har måske allerede indgået kontrakt om et nyt byggeri og har ikke flere ledige folk, rådgiveren har nye projekter i tankerne – og som privat bygherre har man på det tidspunkt som regel fået nok af at have folk rendende i sit hus! Det er derfor meget vanskeligt at få de sidste detaljer ordnet, når først byggepladsen er ved at lukke ned.

 Læs videre under mangelgennemgang