Byggeregnskab

Det er yderst vigtigt at føre et troværdigt og opdateret byggeregnskab undervejs gennem hele udførelsesfasen, så man kan holde styr på udgifterne i forhold til budgettet.

Regnskabet stilles op for hver faggruppe og evt. rådgiver med et punkt til de uforudsete ting og evt. bygherreleverancer. Hvis man bruger en rådgiver, bør denne føre byggeregnskabet – men som bygherre bør man følge med og sikre sig, at rådgiveren hele tiden har styr på regnskabet.
Se eksempel på byggeregnskab

Betaling

Det er vigtigt, at man kun betaler regninger for faktisk udført arbejde på byggepladsen! På hvert byggemøde noteres det, hvor langt arbejdets stade er – hvis håndværkeren har lavet 60 % af et pågældende arbejde, fx udlægning af undertag, kan han skrive en faktura på 60 % af den givne pris i tilbuddet.

Har håndværkeren ikke stillet bankgaranti, bør man tilbageholde 10 % af alle fakturaer indtil alle mangler, konstateret ved afleveringsforretningen, er udbedret.

Ved mindre opgaver er det som regel ikke nødvendigt at lave en egentlig betalingsplan, men husk i stedet at aftale regningens størrelse på forhånd med håndværkeren, så sparer man sig selv og håndværkeren for meget bøvl. Ved større opgaver til en stor byggesum kan man lave en betalingsplan, hvor fakturaerne skal forfalde til en bestemt dato. Man bør i dette tilfælde rådføre sig med sit pengeinstitut.

Hvis man har en rådgiver tilknyttet byggeprocessen, fremsendes fakturaerne normalt til rådgiveren, der kontrollerer regningerne, inden de sendes til bygherren til betaling. Rådgiveren fører så betalingerne ind i byggeregnskabet.

274

Husk:

  • At man kun betaler regninger for faktisk udført arbejde på byggepladsen!
  • At tilbageholde en tilstrækkelig stor sum af alle fakturaer indtil alle mangler, konstateret ved afleveringsforretningen, er udbedret.
  • Altid at opdatere byggeregnskabet jævnligt, så der er styr på økonomien.
  • At evt. ekstraarbejders pris altid skal figurere i byggeregnskabet.
  • At afsætte mindst 10-15 % af de samlede håndværkerudgifter til de uforudsete ting.