Rådgivning

Det kan ofte betale sig med rådgivning under udførelsen. Udgiften til rådgiverens honorar opvejes af, at risikoen for problemer under udførelsen minimeres tilsvarende. Udgifterne til en rådgiver vil ofte kunne "hentes hjem" igen ved færre ekstraarbejder og evt. problemer med håndværkerne.

Ved et fredet eller bevaringsværdigt hus er der ofte specielle forhold, både arkitektoniske og byggetekniske, der gør det nødvendigt at bruge en professionel rådgiver med forstand på historiske huse.

Et kvalificeret fagtilsyn, der kontrollerer om arbejdet bliver gjort på den rigtige håndværksmæssige måde, kan vise sig at være værdifuldt for det endelige resultat.

Det vigtigste er dog at bruge nogle dygtige håndværkere, der har erfaring i at restaurere og istandsætte gamle huse.