Bygherreleverancer

Ofte leverer bygherren selv nogle af de ting, der skal bygges ind i et hus, fx fast inventar som lamper eller hårde hvidevarer.

I det tilfælde vil man som regel bede håndværkeren om at montere og tilslutte de pågældende elementer. Man skal så være opmærksom på, at man selv hæfter for leverandørgarantien.

Det er en dårlig idé selv at indkøbe almindelige byggematerialer som fx tegl, gipsplader m.m. For det første påtager man sig derved igen leverandørgarantien, og for det andet beregner håndværkeren sig naturligt en avance på regulære byggematerialer som tegl, tømmer, maling osv. Fjerner man denne mulighed for indtjening for håndværkeren, kan man være ganske sikker på, at håndværkeren vil gå projektet igennem med tættekam for i stedet at tjene pengene på ekstraarbejder.

I et fredet eller bevaringsværdigt hus kan der dog ofte være brug for helt specielle byggematerialer, som håndværkeren har svært ved at skaffe selv, fx gammelt genbrugstømmer til reparation af bindingsværk, gamle gulvbrædder eller beslag, helt specielle klinker el.lign. Her må man så gøre en undtagelse og selv indkøbe materialerne.

Bygherreleverancer

Specielle byggematerialer:

På Bygningskultur Danmarks hjemmeside kan man se en oversigt over forskellige materialeleverandører, der er specialister i byggematerialer, der egner sig til historiske huse.