1-års og 5-års gennemgang

Nogle mangler kan ikke konstateres ved afleveringen. Fx kan det vise sig, at den nye hoveddør slår sig efter den første vinter, fordi den er lavet af træ, der ikke har været korrekt nedtørret. 1-års og 5-års gennemgangene er til for at fange den slags fejl og mangler.

Ved mindre byggesager og godt udført håndværk bør en 1-års gennemgang være tilstrækkelig som en endelig afslutning af byggeriet. Ifølge AB92 har håndværkeren pligt til at afhjælpe mangler i op til 5 år efter afleveringen, men man kan ved mindre sager evt. fravælge denne ydelse. Derimod bør man ikke lade sig besnakke til at undlade 1-års gennemgangen.

Man indkalder skriftligt til 1-års gennemgangen ca. 11 mdr. efter afleveringen og til 5-års gennemgangen tilsvarende omkring en måned, inden perioden udløber.

Hvis der er stillet en bankgaranti, nedskrives denne fra 10 % til 2 % et år efter afleveringen, da man antager at de fleste mangler viser sig inden for det første år. Bankgarantien bortfalder helt efter 5-årsgennemgangen, hvis der ikke på det tidspunkt forekommer mangler.

275