Tilsyn og byggeledelse

Der bør føres regelmæssigt tilsyn med byggeriet. Der kan afholdes ugentligt fagtilsyn og byggemøde, men man kan også vælge blot at føre fagtilsyn med daterede notater, eller en blanding. Det afhænger af den konkrete sag og byggeriets størrelse. Ved mindre ombygningsarbejder kan bygherren selv føre tilsynet.

At føre relevant tilsyn er lidt af en balanceakt. Man skal på den ene side ikke stå på nakken af håndværkerne. På den anden side skal man være på byggepladsen ofte for rettidigt at opdage, hvis der er fejl eller forhold, der ikke er i overensstemmelse med udbudsmaterialet.

Bed derfor håndværkeren ringe og spørge tilsynet hver gang, der er spørgsmål. Så må tilsynet vurdere, om der er behov for tilsyn på stedet, eller om sagen kan klares over telefonen. God kommunikation med de udførende er altafgørende for et smidigt byggeri og resultatet.

Det er vigtigt gennem hele byggeriet at kunne dokumentere det aftalte både i skriftlig form og gennem fotos. Det vil kunne minimere tvivlsspørgsmål i tvister.

Hvad skal man kontrollere?

Gamle huse er ofte kendetegnet ved en høj håndværksmæssig kvalitet. Det nye arbejde skal være af ligeså høj kvalitet, så helheden ikke ødelægges. Derfor er det vigtigt at kunne bedømme og kontrollere byggeriets håndværksmæssige kvalitetsniveau ved en løbende kvalitetskontrol.

Hvis huset er fredet eller bevaringsværdigt, kan myndighederne forlange, at der bruges bestemte materialer og metoder i byggeriet. Man skal derfor være opmærksom på, at udførelsen og kvaliteten af arbejdet er i orden. De valgte materialer bør være traditionelle og håndværksmetoderne afprøvede.

For eksempel vil det ved en evt. udskiftning af et vindue i et fredet hus typisk være et krav fra Slots- og Kulturstyrelsen, at der anvendes traditionelle hjørnebåndshængsler. Denne detalje skal man huske at få beskrevet i hovedprojektet, men man skal også huske at kontrollere, at det også rent faktisk bliver udført. Ellers risikerer man, at myndighederne forlanger vinduerne lavet om, hvilket vil medføre en unødvendig diskussion med håndværkeren om, hvem der skal betale.

Et kvalificeret tilsyn vil som regel hurtigt opdage fejlen, der så kan rettes i god tid inden monteringen af vinduerne og lang tid inden afleveringen.

Opfølgning på fejl

Det er vigtigt, at fejl og mangler rettes så hurtigt som muligt i løbet af selve udførelsesfasen og ikke først efter mangelgennemgangen. Derved undgår man tidsspilde og misforståelser, der måske kan udvikle sig til tvister.

Det er tilsynets opgave at kontrollere om fejlene bliver rettet, efter at de er påtalt og noteret i et byggemødereferat eller notat.

5 VIGTIGE PUNKTER, når man fører tilsyn:

  1. Før grundigt tilsyn, så evt. fejl hurtigt opdages og kan rettes.
  2. Dokumenter byggeriet i form af skriftlige byggemødereferater og fotos.
  3. Husk at kontrollere, om den håndværksmæssige kvalitet er i orden – vigtigt, når det drejer sig om historiske huse.
  4. Hvis der er projektændringer, skal skriftlig aftale og pris på arbejdet foreligge, inden arbejdet igangsættes.
  5. Husk at opdatere byggeregnskabet løbende, således at der er styr på økonomien og ekstraarbejderne.