Selvbyg eller medbyg?

Ved mindre ombygningsopgaver er det muligt selv at udføre hele eller dele af arbejdet. Men skal der fx lægges nyt tag, kan det anbefales at få en professionel håndværker til at udføre arbejdet.

Er huset fredet, vil Slots- og Kulturstyrelsen ofte kræve, at arbejdet bliver foretaget efter nogle helt specielle håndværksmetoder- eller traditioner, der som regel kun kan udføres af en faglært håndværker.

Der er ingen lov, der forbyder selvbyg, blot skal arbejdet udføres i henhold til de gældende forskrifter. Nogle arbejder som fx kloak-, vvs- og el-arbejder kræver dog autorisation. Når man selv bygger eller bygger om, er der ingen leverandørgaranti, og man bærer selv ansvaret for fejl og mangler. Man bør overveje om det beløb, man sparer, ikke ville være bedre givet ud til en veldefineret håndværksmæssig kvalitet udført af professionelle håndværkere.

Ved medbyg-modellen er der risiko for, at ansvarsfordelingen kan blive svær at gennemskue, hvis der opstår problemer med fejl, mangler eller overskridelse af tidsplanen. Hér er det bedst at lade håndværkerne gøre deres arbejde helt færdigt, inden man selv går i gang med sin egen "entreprise" (fx malerarbejde, opsætning af køkken m.m.).

Læs videre under bygherreleverancer

VIGTIGT

Hvis huset er fredet eller bevaringsværdigt med en høj værdi, skal byggearbejderne som regel udføres af en faglært håndværker efter nogle helt specielle og traditionelle håndværksmetoder.