Klager over rådgiveren

Rådgivere kan også lave fejl ved fx at anvise ukorrekte tekniske løsninger eller ved forkert rådgivning. Ifølge ABR89 kan man op til fem år efter en aflevering reklamere over dårlig rådgivning, fx hvis der opstår byggeskader som følge af fejl i rådgiverens projekt.

En professionel arkitekt eller ingeniør vil som regel altid have en professionel ansvarsforsikring, der dækker i sådanne tilfælde. Det kræver dog, at rådgiveren eller hans forsikringsselskab anerkender fejlen som ansvarspådragende. Hvis ikke, bør man altid tage kontakt til sin advokat.

Hvis ABR89 er aftalegrundlaget, løses tvister generelt ved Voldgiftsretten. Uden ABR89 er det de ordinære domstole, der skal behandle sagsanlægget.

Ved honorartvister, hvor rådgiveren mener at have krav på et ekstraarbejde, kan man i første omgang klage til Rådgiverorganisationens retsudvalg, der er nedsat af arkitekt-og ingeniørorganisationerne og som træffer afgørelse i honorartvister. Kendelsen kan appelleres til Voldgiftsretten.
Læs mere om honorartvister i ABR89